Athenee Tower จัดฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

ฝ่ายอาคาร Athenee Tower ร่วมกับ ผู้เช่า จัดฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ณ อาคาร Athenee Tower ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. แบ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฏีในช่วงเช้า และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในช่วงบ่าย โดยจำลองสถานการณ์สมมุติเหตุเพลิงไหม้บริเวณหน้าอาคาร Athenee Tower และการอพยพหนีไฟ จากภายในอาคาร Athenee Tower และมีการวางจุดรวมพลต่างๆ ไว้ภายนอกอาคาร