Social Distancing

เป็นวิธีหนึ่งที่ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19
อย่าลืมปฎิบัติง่ายๆ แค่ 4 วิธี
ก็ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วนะคะ
ด้วยความเป็นห่วงจากอาคารแอทธินี ทาวเวอร์