งดพูดคุยในลิฟต์ ลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้

งดพูดคุยในลิฟต์
ก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ขอความร่วมมือทุกท่าน
ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะ