ทำบุญปีใหม่ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ฝ่ายบริหารอาคารฯ จัดกิจกรรมทำบุญอาคารประจำปี 2562 โดยมีคุณเอกอธิป รัตนอารี หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น เป็นประธานในพิธีร่วมกับตัวแทนจากผู้เช่าภายในอาคารฯ เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ในปีพ.ศ. 2562